1 เซิพหลัก สมัคร ID  DGN-BANANA  เซิพแนว PVP (เปิดมา6ปีแล้วจ้า)

2 สมัคร ID  DRAGONSAGA-BANANA เซิพกาแลคซี่บานาน่า ใหม่ซิงๆๆ 01/01/16